Venneforreninga

Hindholmens Venner, er ei sjølvstendig venneforrening som har som oppgåve å ta seg av det sosiale rundt båten, og å skape engasjement og medlemmar. I tilegg til å drive med ulike aktivitetar for å skaffe økonomiskemidlar. 

I venneforreninga kan kven som helst bli medlemmar, enten som aktiv medlem eller som støttemedlem.


§ Formålsparagraf: Hindholmens Venner skal jobbe for antikvarisk vern og drift av M/S Hindholmen, samt jobbe for gode sosiale arrangement i tilknyting til båten.


Det er plass for alle, unge, gamle, kvinner, menn og born.


Båten er eigd av Stiftinga MS Hindholmen, som er ansvarleg eigar og drivar, denne er styrt av eit Styre og ligg i tillegg under Fylkesmannen.

Medlemskontigent: Kr 200,- pr år


# 537186

Bankkonto: 3991.09.42801

Meldemsbladet kjem ut 2-3 gongar pr år, her kan du laste ned tidlegare utgåver:

Medlemsblad 2019 1
Medlemsblad 2020 1

Styret i Hindholmens venner:

Leiar: Bjørn Røyset

Kasserar: Karl Johan Barstad

Styremedlem: Roger Gjerde

Styremedlem: Bjarne Enerhaug

Styremedlem: Ingunn Moltu


Vara: Klaidas Petkus Barstad

Vara: Oscar Dimmen Brattli

Sosiale media

Osnesbakken 27

6065 Ulsteinvik

mshindholmen@gmail.com

+47 952 89 335

Kontakt oss

Stiftinga MS Hindholmen

Hindholmens Venner

hindholmensvenner@gmail.com

© Copyright. Stiftinga MS Hindholmen